ვინ ელოდება იმ დროს, შენ რომ მარტო და თავისუფალი გახდები?

სხვა ტესტები