ვის ესიზმრები?

მშვიდად იძინონ შენმა მეგობრებმა, რადგან შენ ააცილებ მათ ცუდ სიზმრებს!

სხვა ტესტები