რას აღიარებ ამ ცხოვრებაში?

ყველას გვიწევს ხოლმე აღსარების თქმა. დააჭირე დაწყებას და ნახე შენი აღსარება!

სხვა ტესტები